Scop si Obiective

 • Promovarea unui climat de respect faţă de principiile învăţăturilor creştine şi faţă de legile ţării;
 • Răspândirea Evangheliei Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos în rândul poliţiştilor români şi prezentarea principiilor învăţăturilor şi moralei creştine de pe poziţii non-denominaţionale;
 • Încurajarea reciprocă a poliţiştilor în credinţa mântuitoare prin Cristos, pentru a deveni modele de trăire creştină în mijlocul colegilor de serviciu, al comunităţii în care trăiesc şi muncesc, în familie şi chiar faţă de infractorii cu care se confruntă. În felul acesta APC doreşte să fie un colaborator apropiat al conducerii centrale şi locale a Ministerului Administraţiei şi Internelor în redresarea morală a acestei Instituţii pe baza legilor în vigoare şi a principiilor de muncă şi viaţă creştine;
 • Încurajarea abordării fiecărui fapt de viaţă şi îndatorire profesională din perspectiva unei etici creştine de pe poziţii non-denominaţionale;
 • Dezvoltarea relaţiilor interumane de ajutorare şi sprijin reciproc prin cultivarea părtăşiei creştine între poliţiştii români, pe grupuri mici, în filiale, dar şi la nivel naţional prin conferinţe;
 • Dezvoltarea unui program social pentru ajutorarea familiilor poliţiştilor eroi, precum şi a unor foşti poliţişti deveniţi invalizi în cursul unor misiuni;
 • Promovarea colaborării şi dezvoltarea legăturilor frăţeşti cu poliţiştii creştini din alte zone ale lumii prin intermediul asociaţiilor poliţiştilor creştini din ţările lor, prin schimburi de experienţă, cât şi vizite reciproce de cunoaştere şi documentare.

Pentru atingerea scopurilor urmarite A.P.C.R. desfasoara urmatoarele activitati :

 • Promovarea si intretinerea partasiilor credinciosilor din institutiile M.I. desfasurate in timpul liber,
 • Editarea de publicatii(carti,brosuri, ziare, reviste,etc.)si folosirea casetelor audio sau video in vederea popularizarii scopului asociatiei si realizarilor acesteia,
 • Organizarea de manifestari crestine cu caracter cultural educativ crestin,
 • Crearea de fonduri in vederea facilitatii de schimburi umane crestin culturale,
 • Ajutorarea membrilor asociatiei sa demonstreze relatiile cu Dumnezeu atat in cadrul serviciului cat si in afara acestuia,
 • Reducerea stresului si a imbolnavirilor, prin consiliere spirituala,
 • Cresterea nivelului de pregatire profesionala a membrilor asociatiei prin consiliere biblica,
 • Asigurarea unui schimb de informatii si a unei cooperari cu bisericile crestine cu domenii de activitate similara din tara si strainatate, stabilirea unor raporturi de afiliere sau alte asemenea raporturi de asociere, parteneriat, afiliere, etc.