Istoric

Atunci când Dumnezeu iniţiază o lucrare, El caută un om căruia să-i încredinţeze o viziune. După revoluţia anticomunistă din decembrie 1989, în România s-au produs unele schimbări, lumina lui Dumnezeu croindu-şi drum şi spre inimile acelora care odinioară erau vrăjmaşi ai Evangheliei… Lumina Lui a ajuns şi la mine – un poliţist fără Hristos. În anul 1992 am ajuns să-L cunosc într-un mod personal pe Iisus Hristos şi m-am dedicat în întregime slujirii Lui. Eram singur în 1992 însă, la începutul anului 1994, am ajuns să fim doi poliţişti în judeţul Bihor care şi-au predat în totalitate viaţa Domnului. Bohuş Petru şi Coraş Simion Isaia.

Am aflat că mai sunt şi alţi poliţişti în România a căror viaţă a fost transformată de puterea Cuvântului lui Dumnezeu, astfel că, treptat, am reuşit să-i cunosc personal pe unii dintre ei. În anul 1998, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să-i motivez şi să-i încurajez şi pe alţi poliţişti creştini să se alăture acestei viziuni de a înfiinţa şi în România o organizaţie a poliţiştilor creştini. În acea perioadă, în Oradea se formase un mic grup de poliţişti dornici să studieze împreună Sfânta Scriptură şi să mărturisească cu îndrăzneală despre harul iertării păcatelor prin credinţa în Domnul Iisus Hristos. Ne adunam în mod organizat la rugăciune, timp în care i-am cerut lui Dumnezeu lucruri mari, printre care şi înfiinţarea în România a Asociaţiei Poliţiştilor Creştini.

În luna martie 1999, ne-am adunat, la Beiuş, judeţul Bihor, un număr de 10 poliţişti creştini din 6 judeţe, şi acesta a fost doar începutul întrunirilor de acest fel, pentru că în anul următor au fost organizate alte conferinţe şi tot mai mulţi poliţişti creştini au fost prezenţi, îmbrăţişând şi ei viziunea înfiinţării APC în România. Cu prilejul acelor conferinţe i-am întâlnit pe Gheorghe Ştefan Şeuleanu din Cluj-Napoca şi pe Vasile Oniga din Bucureşti care, ulterior, mi s-au alăturat ca şi membrii fondatori ai APC România.

Am auzit despre faptul că în multe ţări democratice ale lumii există asociaţii ale poliţiştilor creştini. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu sprijinul unor oameni deosebiţi din ţară şi de peste hotare, am reuşit să punem bazele înfiinţării APC în România. Amintesc aici pe unii dintre oamenii folosiţi de Dumnezeu în realizarea proiectului nostru: domnul Chestor şef – Prof. univ. dr. Pavel Abraham – secretar de stat în Ministerul de Interne; Dr. Petru Lucaciu din Chicago, USA – director executiv al Misiunii Medicale Evanghelistice Române; Walter Boesch – director executiv, Licht im Osten Elveţia; Don Axcell – director executiv APC Marea Britanie; Ken şi Florence Holmes din Anglia; Minder Henry – preşedinte APC Elveţia şi alţii. Un rol important la avut Gheorghe Ştefan Şeuleanu care a acceptat cu bucurie să ne reprezinte înaintea autorităţilor pentru înregistrarea legală a Asociaţiei.

Alături de alţi membrii APC, am participat la conferinţele organizate de către Federaţia Internaţională a Poliţiştilor Creştini (FCPF) în Germania şi Marea Britanie, prilej cu care am întâlnit poliţişti din peste 40 de ţări diferite ale lumii.

Domnul Dumnezeu m-a asigurat că această mişcare spirituală începută în vieţile poliţiştilor va lua o tot mai mare amploare în toată lumea şi sunt încredinţat că nimeni şi nimic nu va fi în stare să împiedice dezvoltarea ei, pentru că principalul iniţiator al APC nu este un om, ci Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos.

Dacă în 1994 eram doar doi poliţişti la începutul umblării cu Domnul, în momentul de faţă ne cunoaştem şi ne întâlnim ocazional peste 150 de poliţişti creştini „născuţi din nou”, în România. Visul de ieri a devenit azi realitate!

 

Petru Bohuş
director executiv APC România